PST Group »
Công Ty Interwood Việt Nam
1384163153
Công Ty Interwood Việt Nam
Lượt xem: 806 / Comments: 0

Ø  Thời gian thực hiện dự ánNăm 2005

Ø  Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm cho xưởng 1; hoạt động liên kết sử dụng PLC tiết kiệm điện.

Ø  Năng suất dự ánTổng công suất hút bụi cho xưởng 1: lưu lượng L=165.000m3/h.

Ø  Giá trị dự án: 7.558.233.000 VNĐ.

      Toàn bộ hệ thống là một bước đột phá về công nghệ 

      xử lý bụi nhà xưởng hàng đầu tại Việt Nam.

Interwood Việt Nam

Công Ty TPR Việt Nam
1383906180
Công Ty TPR Việt Nam
Lượt xem: 937 / Comments: 0
Khách hàng & đối tác tin cậy của công ty suốt thời gian qua.
Lắp đặt toàn bộ hệ thống sử lý bụi cho nhà máy Công Ty TPR Việt Nam. Hệ thống sử dụng công nghệ sử lý bụi tiên tiến với hệ thống lọc hút sử lý trung tâm. Toàn bộ bụi được đưa ra ngoài tạo sự thông thoáng sạch sẽ cho nhà xưởng. 
Công Ty Pepsi Việt Nam
1383141804
Công Ty Pepsi Việt Nam
Lượt xem: 669 / Comments: 0
Khách hàng & đối tác tin cậy của công ty suốt thời gian qua.
Công Ty Interwood Việt Nam
1383141693
Công Ty Interwood Việt Nam
Lượt xem: 689 / Comments: 0
Khách hàng & đối tác tin cậy của công ty suốt thời gian qua.
Lắp đặt toàn bộ hệ thống sử lý bụi cho nhà máy sản xuất gỗ hàng đầu Việt Nam. Hệ thống sử dụng công nghệ sử lý bụi tiên tiến với hệ thống lọc hút sử lý trung tâm. Toàn bộ bụi được đưa ra ngoài tạo sự thông thoáng sạch sẽ cho nhà xưởng.
Công Ty TNHH Cocacola Việt Nam
1383141552
Công Ty TNHH Cocacola Việt Nam
Lượt xem: 700 / Comments: 0
Khách hàng & đối tác tin cậy của công ty suốt thời gian qua.