11-11-2013 / Danh mục: Interwood Vietnam / Lượt xem: 772 / Đăng bởi: PST-Lam

Ø  Thời gian thực hiện dự ánNăm 2005

Ø  Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm cho xưởng 1; hoạt động liên kết sử dụng PLC tiết kiệm điện.

Ø  Năng suất dự ánTổng công suất hút bụi cho xưởng 1: lưu lượng L=165.000m3/h.

Ø  Giá trị dự án7.558.233.000 VNĐ.

       Toàn bộ hệ thống là một bước đột phá về công nghệ 

       xử lý bụi nhà xưởng hàng đầu tại Việt Nam. 

Comments (0):
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]