PST Group »
Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt
1384163240
Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt
Lượt xem: 672 / Comments: 0

ØThời gian thực hiện dự án: Năm 2011

ØNội dung dự án : Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm cho  xưởng 3.

ØNăng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho  xưởng : lưu lượng L=90.000m3/h.


ØGiá trị dự án: 1.589.392.000 VNĐ.

 Toàn bộ hệ thống là một bước đột phá về công nghệ 

      xử lý bụi nhà xưởng hàng đầu tại Việt Nam.

Chi tiết dự án:


Công Ty Cổ Phần Gỗ Hòa Bình
1384098321
Công Ty Cổ Phần Gỗ Hòa Bình
Lượt xem: 968 / Comments: 0

Ø  Thời gian thực hiện dự ánNăm 2003

Ø  Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm cho 3 xưởng 1,2,3;

Ø  Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho 3 xưởng lưu lượng L=128.000m3/h.

Ø  Giá trị dự án: 3.865.392.000 VNĐ.

      Toàn bộ hệ thống là một bước đột phá về công nghệ 
      xử lý bụi nhà xưởng hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm
     được bàn giao dưới sự quản lý sử dụng và giám sát cua 
     nhà máy Công Ty Cổ Phần Gỗ Hòa Bình Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Gỗ Hòa Bình
Chi Tiết Dự Án:
Công Ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh
1384076492
Công Ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh
Lượt xem: 705 / Comments: 0

HỆ THỐNG HÚT BỤI GỖ TRUNG TÂM.

Ø  Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011

Ø  Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm cho  xưởng chế biến gỗ.

Ø  Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho  xưởng : lưu lượng L=60.000m3/h.

Ø  Thiết bị :

·         Hệ thống trung tâm: (Optiflow) dài L=30 mét.

·         Quạt ly tâm: L= 30.000m3/h; N= 60Hp/ 2 bộ;

·         Bộ lọc Filter túi vải rung giũ cơ L= 60.000m3/h/ 1 bộ.

·         Silo chứa bụi : W 4.000x L= 8.000x H= 12.000mm/ bộ

Ø  Giá trị dự án: 1.126.071.000 VNĐ.

Chi tiết dự án:

Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng
1384011251
Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng
Lượt xem: 727 / Comments: 0
Khách hàng & đối tác tin cậy của công ty suốt thời gian qua.
Lắp đặt toàn bộ hệ thống sử lý bụi cho nhà máy Công Ty TPR Việt Nam. Hệ thống sử dụng công nghệ sử lý bụi tiên tiến với hệ thống lọc hút sử lý trung tâm. Toàn bộ bụi được đưa ra ngoài tạo sự thông thoáng sạch sẽ cho nhà xưởng. 
Công Ty Cổ Phần Đức Lợi
1383147625
Công Ty Cổ Phần Đức Lợi
Lượt xem: 699 / Comments: 0
Khách hàng & đối tác tin cậy của công ty suốt thời gian qua.
Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Kinh Đô
1383147550
Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Kinh Đô
Lượt xem: 681 / Comments: 0
Khách hàng & đối tác tin cậy của công ty suốt thời gian qua.
Tập Đoàn Tân Hiệp Phát
1383147417
Tập Đoàn Tân Hiệp Phát
Lượt xem: 713 / Comments: 0
Khách hàng & đối tác tin cậy của công ty suốt thời gian qua.
Côn Ty Bia VBL Việt Nam
1383147387
Côn Ty Bia VBL Việt Nam
Lượt xem: 762 / Comments: 0
Khách hàng & đối tác tin cậy của công ty suốt thời gian qua.