PST Group »
Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt
1384163240
Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt
Lượt xem: 672 / Comments: 0

ØThời gian thực hiện dự án: Năm 2011

ØNội dung dự án : Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm cho  xưởng 3.

ØNăng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho  xưởng : lưu lượng L=90.000m3/h.


ØGiá trị dự án: 1.589.392.000 VNĐ.

 Toàn bộ hệ thống là một bước đột phá về công nghệ 

      xử lý bụi nhà xưởng hàng đầu tại Việt Nam.

Chi tiết dự án: