11-11-2013 / Danh mục: C.Ty Cổ Phần Gỗ Việt / Lượt xem: 640 / Đăng bởi: PST-Lam

Ø Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011

Ø Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm cho  xưởng 3.

Ø Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho C��'sp;xưởng : lưu lượng L=90.000m3/h.


Ø Giá trị dự án1.589.392.000 VNĐ.

 Toàn bộ hệ thống là một bước đột phá về công nghệ 

  xử lý bụi nhà xưởng hàng đầu tại Việt Nam.


Comments (0):
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]