PST Group »
Công Ty Cổ Phần Gỗ Hòa Bình
1384098321
Công Ty Cổ Phần Gỗ Hòa Bình
Lượt xem: 968 / Comments: 0

Ø  Thời gian thực hiện dự ánNăm 2003

Ø  Nội dung dự án : Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm cho 3 xưởng 1,2,3;

Ø  Năng suất dự án: Tổng công suất hút bụi cho 3 xưởng lưu lượng L=128.000m3/h.

Ø  Giá trị dự án: 3.865.392.000 VNĐ.

      Toàn bộ hệ thống là một bước đột phá về công nghệ 
      xử lý bụi nhà xưởng hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm
     được bàn giao dưới sự quản lý sử dụng và giám sát cua 
     nhà máy Công Ty Cổ Phần Gỗ Hòa Bình Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Gỗ Hòa Bình
Chi Tiết Dự Án: